Финландска сауна

Цена

1 човек /1 час/ 9 лв

2-ма души /1 час/ 15 лв

3-ма души /1 час/ 18 лв

Абонаментни карти:

6 сауни
/1 човек/ 45 лв
/2-ма души/ 78 лв

10 сауни
/1 човек/ 75 лв
/2-ма души/ 120 лв

Финландска сауна
Финландска сауна